Website

CSS Hanoi

Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ thanh Thiếu niên Hà Nội (CSS) có chức năng giúp Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tuyên truyền, tổ chức, triển khai các hoạt động tư vấn, giới thiệu, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp,...

Read More

Connect Travel Club

Client Connect Travel Club Start 12/12/2020 Scope Content StrategyVisual DesignUX/UI Design Website www.connecttravelclub.com Connect Travel Club là Câu lạc bộ Kết nối Du lịch với các thành viên sáng lập là những con người ưu tú, gạo cội trong ngành Du lịch cùng chung những đam mê, lý tưởng, nhệt huyết. Đây là nơi mà...

Read More