Hướng dẫn sử dụng Website Hải Sơn Hà

Đăng nhập hệ thống Quản trị

Đăng nhập vào trang quản trị Website theo đường dẫn
https://haisonha.com/wp-admin
Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp
Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện lên giao diện quản trị như hình dưới đây
Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu đăng nhập ở mục Thành viên -> Hồ sơ
Từ danh mục menu bên trái trong giao diện Quản trị. Tìm đến Giao diện -> Menu

Dịch vụ

Chỉnh sửa dịch vụ đã có sẵn

Từ danh mục menu bên trái trong giao diện Quản trị. Tìm đến Bài viết -> Tất cả bài viết
Chọn các bài viết từ Chuyên mục Dịch vụ rồi ấn Lọc để Lọc ra tất cả các dịch vụ.
Sau đó đưa chuột vào dịch vụ muốn sửa ấn vào Chỉnh sửa sẽ hiện ra giao diện chỉnh sửa Bài viết.

Thêm dịch vụ mới

Ở danh mục Quản trị bên trái, Quý khách vào Bài viết -> Viết bài mới
Kích thước ảnh đại diện sẽ để 1000x600px hoặc có ratio phù hợp với kích thước trên để tránh trường hợp bị vỡ giao diện ngoài Front-end

Bài viết

Tương tự thao tác giống đăng Dịch vụ mới, lúc chọn chuyên mục sẽ chọn mục Tin tức hoặc có thể tạo thêm chuyên mục mới tùy theo mục đích.

Chỉnh sửa trang

Website được thiết kế bằng Theme Builder Elementor. Nếu quý khách muốn chỉnh sửa những thông tin nhỏ có thể liên hệ chúng tôi. T-ART hỗ trợ chỉnh sửa những thay đổi nhỏ về thông tin không thay đổi về bố cục giao diện trong vòng 180 ngày kể từ ngày bàn giao Website.
Vui lòng gọi đến số 08.3881.2882