Mục lục

Thông tin Website

Dung lượng: 2Gb
Băng thông: Không giới hạn
PHP Version: 7.4

Hướng dẫn sử dụng Website

Đăng nhập hệ thống Quản trị

Đăng nhập vào trang quản trị Website theo đường dẫn
https://zeezeechickenhouse.vn/wp-admin
Sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu đã được cung cấp

Sau khi đăng nhập thành công sẽ hiện lên giao diện quản trị như hình dưới đây
Khách hàng có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân và đổi mật khẩu đăng nhập ở mục Thành viên -> Hồ sơ
Từ danh mục menu bên trái trong giao diện Quản trị. Tìm đến Giao diện -> Menu

Bài viết

Chọn tab bài viết Từ Menu quản trị! Chọn Viết bài mới

Chỉnh sửa trang

Vào mục Trang, Tất cả Trang, Chọn trang cần chỉnh sửa rồi ấn Sửa với Elementor

Ví dụ: Chỉnh sửa trang chủ – Sửa ảnh Banner

Sau khi chỉnh sửa xong ấn Cập nhật.